Cites

Wat betekend CITES?>

CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species. Of in het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

Wat is CITES?

CITES is een verdrag dat voor het eerst is opgesteld in 1974 en dient te voorkomen dat planten en dieren uitstreven, tevens verbied het de handel in deze beschermde planten en dieren (dood of levend) Ook delen van deze planten en dieren vallen onder dit verdrag. Inmiddels hebben een kleine 180 landen deze zogenaamde CITES-overeenkomst (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) ondertekend (in het Nederlands staat dit voor Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten).

Hoe doen ze dit?

Door het opstellen van wetten en regels, die er op gericht zijn om die soorten waar er nog maar weinig van zijn, te behoeden tot het nog verder teruglopen van deze soort. Dit geldt dan uiteraard voor in het wild voorkomende exemplaren.

Voor wie?

Veel mensen hebben voor hun beroep of privé met beschermde planten en dieren te maken. Bijvoorbeeld:

  • U koopt een papegaai in een dierenwinkel
  • U neemt een souvenir mee van vakantie
  • U exporteert bloembollen
  • U kweekt en handelt bedrijfsmatig in vogels
  • U fokt hobbymatig reptielen
  • U neemt een schildpad over van een familielid die er niet meer voor kan zorgen

Wat houdt dit in voor de vogelsport?

Door deze beperking is het niet toegestaan om vogels in het wild te vangen, om deze vervolgens te verkopen of te gebruiken voor de kweek. Ook is het verboden om vogels in het wild te ringen, om ze daarna als "eigen” kweek vogels te verkopen.

Hoe weet ik om welke vogels dit gaat?

De vogels die beschermd zijn door CITES zijn allemaal samengevoegd op een grote lijst, Deze lijst is gesorteerd op de groep waartoe de soort behoort. Een actueel lijst vind u op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland RVO.nl en gebruik de zoekterm "CITES"

Wat betekend CITES voor u?

De meeste kwekers houden vogels die niet op de lijst met beschermde vogels staan. Wat wel van belang is, is dat u zorgt voor een kweekadministratie. Het is zoals gezegd voor de meeste soorten niet noodzakelijk, maar mocht u een controle krijgen van een inspecteur, dan kunt u makkelijk aantonen dat de soorten al langer tijd in uw bezit zijn.

Waar kan ik een CITES vergunning of certificaat aanvragen?

U kunt een aanvraag voor een CITES vergunning of certificaat indienen bij het CITES-bureau. Op de internetsite RVO.nl vindt u meer informatie over CITES in het algemeen, wet- en regelgeving en wordt uitgelegd hoe u een vergunning of certificaat kunt aanvragen. Gebruik ook hiervoor de zoekterm "CITES"

U kunt ook natuurlijk ook de telefoon pakken en bellen naar nummer 088-0424242 en daar uw vraag voorleggen.